Ukraine
Address:
Email:
Send email
Go to
Website:
Go to website
Telephone:
032 290 2606
098 444 1240

ID: 2827 Rating: 128

School improvement of driving skills "REGA"

Year of Incorporation:
2005
Business Activities, Products and Services:
Education, Driving school, Training Centre
Main Objective:
  • Advertisement

Number of employees

from 11 up to 50
employees

Turnover

0 up to 200K
USD

Profit

0 up to 100K
USD

Headquarters and branch offices

0
Branch offices

About company

Automatic translation has been performed
Ми не працюємо за програмою звичайної автошколи – у нас немає навчальних класів, ми не готуємо до іспиту на водійські права. Однак ми – єдина організація у Львові, яка професійно проводить курси з підвищення рівня водійської майстерності та розвитку контраварійних навиків. З кожним днем на вулицях збільшується кількість авто, а наші дороги, на жаль, не завжди відповідають європейським стандартам. Усе це вимагає від водія вищої концентрації уваги та вдосконалення техніки водіння. Якщо Ви не впевнені, що Ваше реальне вміння кермувати автомобілем співмірне з водійським стажем, запрошуємо на безкоштовний пробний урок у безпечних умовах: на спеціально обладнаному майданчику, де є можливість випробувати все, на що здатен водій та його авто. З 2005 року команда Тараса Реги є учасником чемпіонату України з авторалі, досягає високих результатів на змаганнях, працюючи з кращими тренерами автоспорту. Здобувши у 2002 році ступінь магістра олімпійського та професійного спорту у Львівському державному інституті фізичної культури, Тарас створює Автошколу Водійської Майстерності. Ми є призерами України з авторалі та готові поділитися досвідом. Наші фахівці розробили багаторівневу систему навчання – від початкового до рівня водія-професіонала. Автошкола Водійської Майстерності Тараса Реги пропонує особливу програму, яка дозволить заощадити час та досягнути максимальних результатів за коротший термін, ніж у будь-якій іншій автошколі Львова. Маючи свою навчальну базу, методику, велику практику тренерської діяльності та досвід в автоспорті, стверджуємо, що наші заняття будуть корисні всім – від початківця до впевненого водія, кожен обов’язково знайде для себе щось нове та цікаве. Досвідчені водії зможуть покращити свою реакцію на перешкоду, вдосконалити навички екстремального водіння та отримати дозу адреналіну від керування авто. Навчання в Школі підвищення рівння водійської майстерності "REGA" допоможе вам почувати себе впевнено в будь-якій дорожній ситуації. Заняття відбуваються на закритому, спеціально обладнаному майданчику та дорогами міста - за попередньо розробленим маршрутом. Ми шукаємо індивідуальний підхід до кожного учня, що дає Вам можливість ефективно навчатися та мати гнучкий графік занять. При потребі забезпечуємо трансфер (доїзд з інструктором на Вашому авто) на тренувальний майданчик автошколи. Ви маєте змогу навчатися за комплексною програмою підвищення рівня водійської майстерності, яка передбачає різні варіанти практичних занять у будь-який час доби та незалежно від пори року. Це дозволить Вам краще орієнтуватися в інтенсивному транспортному потоці в місті та поза ним, впевненіше почуватися на засніжених, слизьких ділянках, знаходити вихід зі складних дорожніх ситуацій. Автошкола водійської майстерності REGA пропонує великий вибір навчальних автомобілів та мотоциклів: Ford Fiesta (хетчбек 1.0 EcoBoost, механічна коробка передач) Skoda Fabia (хетчбек 1.4, механічна коробка передач) Suzuki Swift (хетчбек 1.5, автоматична коробка передач) Honda Civic (хетчбек 1.4,механічна коробка передач) Peugeot 207 (хетчбек 1.4, механічна коробка передач) Honda Civic (хетчбек 1.4, автоматична коробка передач) Skoda Fabia (хетчбек 1.4, механічна коробка передач) Chevrolet Aveo (хетчбек 1.5, механічна коробка передач з доповнюючими педалями керування) Chevrolet Aveo (хетчбек 1.5, механічна коробка передач) Yamaha YBR 125 (мотоцикл із можливістю встановлення допоміжних коліс) Honda СВ 125 (мотоцикл із захисними дугами) Honda xr125 (мотоцикл із захисними дугами) Yamaha FAZER 600 (мотоцикл навчального супроводу) Ви можете на практиці оцінити методику та якість навчання Автошколи Водійської Майстерності, відвідавши безкоштовний пробний урок. Наші фахівці за допомогою низки вправ визначать Ваш рівень керування автомобілем, Ваші сильні та слабкі сторони і запропонують індивідуальну програму, яка відповідатиме Вашому рівню водіння. Замовити пробне заняття можна за телефонами Автошколи, ми працюємо без вихідних. Якщо Ви бажаєте розумно витратити гроші і з користю провести час, а головне – отримати реальні навики, телефонуйте: 032 290 2606, 098 444 1240

We are closed for normal driving program - we have no classrooms, we do not prepare for the exam on a driver's license. However, we - the only organization in Ukraine, which conducts professional training courses to improve driving skills and level of kontravariynyh skills. Every day on the streets of an increasing number of cars and our road, unfortunately, does not always meet European standards. All this requires a higher concentration of the driver and improve driving techniques. If you are not sure what your actual ability to drive a car commensurate with the driving experience, we invite you to a free trial lesson in a safe environment, a specially equipped area where there is the opportunity to experience all that capable driver and his car. Since 2005, Taras Rehy team championship Ukraine is a party rally, reaching good results in competitions, working with the best coaches sport. Having in 2002, a Master of Olympic and professional sports in Lviv State Institute of Physical Culture, Taras Driving School provides driving skills. We are the winners of the rally and Ukraine are ready to share their experience. Our experts have developed a multi-level system of education - from beginner to professional level driver. Driving Driving Skills T. Rehy offers a special program that will save time and achieve maximum results in less time than any other city driving school. With its training base, a technique of great coaching practice and experience in motorsport, argue that our classes will be useful to all - from beginner to confident driver, everyone will find something new and interesting. Experienced drivers can improve their reaction to the barrier, improve the skills of extreme driving and get a dose of adrenaline of driving. Studying at the School rivnnya improve driving skills "REGA" will help you feel confident in any driving situation. Classes are held in closed specially equipped area and roads of the city - the pre-designed route. We are looking for an individual approach to each student, which gives you the ability to effectively learn and have a flexible schedule. If necessary, provide transfer (Arrival Instructor in your car) for driving training ground. You can learn a complex program for improvement of driving skills, which provides various options for practical classes at any time of day and regardless of the season. This will allow you to better navigate the heavy traffic flow in the city and beyond, to feel confident on snowy, slippery areas, to find a way out of difficult traffic situations. Driving Driving Skills REGA offers a range of training vehicles and motorcycles: Ford Fiesta (Hatchback 1.0 EcoBoost, manual transmission) Skoda Fabia (1.4 hatchback, manual transmission) Suzuki Swift (1.5 hatchback, automatic transmission) Honda Civic (1.4 hatchback, manual transmission) Peugeot 207 (1.4 hatchback, manual transmission) Honda Civic (1.4 hatchback, automatic transmission) Skoda Fabia (1.4 hatchback, manual transmission) Chevrolet Aveo (1.5 hatchback, manual gearbox with complementary pedal) Chevrolet Aveo ( 1.5 hatchback, manual transmission) Yamaha YBR 125 (motorcycle with adjustable auxiliary wheels) Honda SB 125 (motorcycle with protective arcs) Honda xr125 (motorcycle with protective arcs) Yamaha FAZER 600 (motorcycle educational support) you can practice and evaluate the methodology quality education Driving schools driving skills by visiting the free trial lesson. Our experts through a series of exercises will determine your level of driving, your strengths and weaknesses and offer a customized program that meets your level of driving. Order a trial lesson please call Driving schools we work seven days a week. If you want to spend the money wisely and to spend time, and most importantly - get real skills, call: 032 290 2606, 098 444 1240

Achievements and Projects

Achievements have not been added
Videos have not been added

Company's Publications in association with Global MCom

You don't have any articles in the Global MCom Journal. Please make use of our advertorial service. Global MCom Journal

Company management

Company representatives have not been added

Company's Publications in association with Global MCom

You don't have any articles in the Global MCom Journal. Please make use of our advertorial service. Global MCom Journal